Välkommen till Samfällighetsföreningsregistret!


Välkommen till
Samfällighets-
förenings-
registret!

Samfällighetsföreningsregistret – Beställ register över samfällighetsföreningar med styrelsemedlemmar eller debiteringslängder med andelstal till vägföreningar och samfällighetsföreningar.

Samfällighetsföreningar

Välj geografiskt område och typ av samfällighet

Samfällighetsföreningsregistret

För er som vill nå ut till samfällighetsföreningar med ert budskap. erbjudande, tjänster eller samhällsinfo…

Register över samfällighetsföreningar

Debiteringslängd

Beställ debiteringslängd med andelstal

Samfällighetsföreningsregister

För er som vill nå ut till ägare av medlemsfastigheterna i er samfällighetsförening / vägförening…

Beställ debiteringslängd

Samfällighetsföreningsregistrets två produkter

Samfällighetsförenings-
registrets två produkter

Samfällighetsföreningsregistret är dels registret för er som vill nå ut till landets samfällighetsföreningar / vägföreningar med ert budskap men även för samfällighetsföreningar som är i behov av en medlemsförteckning / debiteringslängd över dess ingående fastigheter. Välj något av alternativen ovan.