Om oss

Om samfällighetsföreningsregistret

Om samfällighets-
föreningsregistret

Samfällighetsföreningsregistret är ett varumärke som Fastighetsregistret i Gävle AB driver och marknadsför. Fastighetsregistret i Gävle AB är beläget i centrala Gävle och startade verksamheten 2010.

Kontaktuppgifter

Fastighetsregistret i Gävle AB

Vi jobbar med fastighetsrelaterad information och geodata i många former och kombinerar register för att få fram unika målgrupper till våra kunder. Vi levererar adresser över b.la. samfällighetsföreningar, medlemsfastigheter, gaturegister, koordinater, lagfartsinformation, taxeringsinformation, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare med mera. Andra varumärken som vi står bakom är Sveriges Fastighetsregister samt BRF-registret.

Vi vidareförädlar och anpassar data efter kundens behov…