Debiteringslängd samfällighet

Debiteringslängd

Debiteringslängd med andelstal. För er som vill nå ut till ägare av medlemsfastigheterna i er samfällighetsförening (eller delägande fastigheter inom samfällighet). Uppgifterna används som debiteringslängd eller för att nå ut till alla medlemmar i valfri samfällighetsförening. Debiteringslängd med andelstal för samtliga fastigheter som ingår i er samfällighetsförening. Vi levererar som standard lagfaren ägare, men det går även bra att beställa ut den taxerade ägaren. Leveranstid 1-2 dagar (vardagar utan helgdag).

Mike Hart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

John Smith

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Angela Hart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Debiteringslängd medlemmar v.s. Delägande fastigheter

Då det gäller samfälligheter så är dessa i de flesta fall kopplade till en samfällighetsförening. I detta fall så är det en fråga om att beställa ut medlemsfastigheter, men det finns även samfälligheter för vilka det ej bildats någon förening och i detta fall handlar det om att beställa ut delägande fastigheter. Även i det senare fallet kan vi i de flesta fall hjälpa till och om ni vill beställa detta så skickar ni en förfrågan/beställning på samma sätt som om ni skulle beställa ut en debiteringslängd medlemsfastigheter.

Innehåll & exempel-fil

Debiteringslängden/Medlemsförteckningen innehåller information enligt nedan. De flesta är standardkolumner, samt några tillvalskolumner. Ladda gärna också ned ett exempel så ser ni hur registret är strukturerat.

Klicka här för att ladda ned exempel

Registerkolumner debiteringslängd

  • Fastighetsbeteckning

  • Lagfaren ägare med folkbokföringsadress

  • Ägarandel

  • Andelstal i respektive gemensamhetsanläggning/samfällighet

  • Personnummer (tillval)

  • Adresser till fastigheterna (tillval)

  • Telefonnummer (tillval)

Se priser / Se prislista

Priser debiteringslängd samfällighet

Nedan ser ni våra priser. Antalen i intervallen är antalet medlemsfastigheter tillsammans med antalet gemensamhetsanläggningar.

Vi ger här en exakt prisbild för en debiteringslängd med medlemsfastigheter upp till 500 st. Om antalet är 501 st. eller fler så träder våra styckepriser in enligt våran pristrappa, och detta pris kommer vi att delge er före eran eventuella beställning. Ni kommer för övrigt alltid först och främst att få en prisbild att ta ställning till, så att ni sedan kan avgöra huruvida ni vill göra den faktiska beställningen.

Beställ register
Debiteringslängd
Medlemsfastigheter Pris exkl. moms
1-100 medlemsfastigheter/gemensamhetsanläggningar 3 995 kr
101-500 medlemsfastigheter/gemensamhetsanläggningar 4 500 kr
501-999 999 medlemsfastigheter/gemensamhetsanläggningar Från 5000 kr
Tillval: adresser till fastigheterna / pris per adress 0,52 kr
Tillval: personnummer / pris per personnummer 0,52 kr
Tillval: telefonnummer / pris per telefonnummer 0,50 kr

Beställ debiteringslängd samfälligheter

Klicka på knappen nedan för att göra urvalet gällande era medlemsfastigheter. Där kan ni t.ex. specificera de tillval som ni eventuellt önskar, utöver de standarduppgifter som alltid levereras. Detta moment innebär ingen omedelbar beställning utan är ett första steg i en möjlig beställning. Först får ni en offert med antal och pris, som ni sedan har att ta ställning till. Först då ni tackat ja till offerten så innebär detta en faktisk beställning. Då ni klickar knappen nedan öppnas formuläret där ni kan specificera era önskemål.

Se innehåll & Exempel
Samfällighetsföreningar adresser